NOVE interim
Nathalie Verbeeck & Erik Ottens                                                                                             

       NOVE interim         

verbinden, versterken, vernieuwen

 Interim (proces)management & strategisch (beleids)advies. Ondersteuning van met name lokale overheden.

Zowel beleidsmatige als procesmatige ondersteuning, inhoudelijk en/of gericht op organisatieversterking.

NOVE interim

In 2016 zijn wij, Nathalie Verbeeck & Erik Ottens, na zo'n 20 jaar ervaring binnen de gemeentelijke overheid  gestart met onze eigen onderneming. In verschillende rollen als manager, projectleider, adviseur en beleidsmedewerker hebben we met name ervaring opgedaan binnen het sociaal domein. Wij willen deze kennis en ervaring nu op autonome en onafhankelijke wijze inzetten om via elke opdracht ergens in Nederland de lokale overheid die zich bezig houdt met de publieke zaak wat meer te verbinden, te versterken en te vernieuwen. 

Vanuit Renkum zijn wij in een groot deel van Nederland inzetbaar. Wij zijn flexibel en bevlogen en combineren het werk met ons gezin op een wijze dat we er allemaal plezier in hebben. Plezier is een belangrijke waarde die we ook in onze opdrachten naar voren willen brengen; met energie en passie een tijdelijke bijdrage leveren aan uw organisatie. 

Wij versterken elkaar op de achtergrond door te klankborden en te spiegelen op het proces. In die zin opereren we als een gezamenlijke onderneming waarbij we opdrachten wel elk zelfstandig uitvoeren.