NOVE interim
Nathalie Verbeeck & Erik Ottens                                                                                             

NOVE interim        

verbinden, versterken, vernieuwen

Interim (proces)management, strategisch advies en interim management binnen het sociaal domein. Ondersteunen van met name lokale overheden bij het transformeren naar een participatiesamenleving. Zowel beleidsmatige als procesmatige ondersteuning, inhoudelijk als ook richting organisatieversterking.

  "Door mijn focus wordt uw visie geen fictie!"

 

Nathalie Verbeeck

Als interim (proces)manager werk ik met name voor lokale overheden. Met ruim 20 jaar ervaring binnen het sociaal domein, als manager, projectleider en adviseur.  

Ik overzie en verbind ontwikkelingen binnen het sociaal domein om met die kennis op mijn authentieke, ontspannen en toch dynamische wijze lokale overheden te helpen met lokale partners en inwoners gezamenlijke doelen te bereiken.

Ik help u in korte tijd te focussen op uw strategie, zodat u bezig kunt zijn met zowel het dagelijks werk als de toekomst. Ik breng focus, rust en overzicht zodat u de gewenste resultaten kunt halen. 

 Kernkwaliteiten

Optimistisch: er is heel veel mogelijk als je je er maar toe zet: samen werken aan een goede oplossing. Ik zie altijd wel een positieve kant van een situatie en ben niet gauw te ontmoedigen, maar blijf wel alert op haalbaarheid en omgeving.

Vertrouwend: Mijn geloof in mensen, mogelijkheden en in de kracht van je eigen invloed is groot. Ik spreek mensen aan op hun mogelijkheden en creativiteit en geef vertrouwen waardoor mensen graag met mij in beweging komen.

Autonoom: Ik vertrouw op mijn eigen mening. Ben onafhankelijk en kan daardoor onbevangen adviseren. Door mijn brede scope en helikopterview neem ik daarbij zoveel mogelijk factoren mee in mijn beeld.

Ontspannen: Ik ben niet gauw nerveus of bezorgd. Mijn relaxte houding zorgt ervoor dat ik ontspannen en toch energiek overkom. Want ik wil wel wat bereiken. Door mijn relativeringsvermogen breng ik rust. Opdrachtgevers en bestuurders merken dat projecten en teams bij mij in goede handen zijn.

Resultaatgericht: In korte tijd analyseer ik de situatie en doe ik voorstellen voor verbinding, versterking en vernieuwing. Ik breng veel focus en energie mee en zorg dat resultaten ook daadwerkelijk worden bereikt.