NOVE interim
Nathalie Verbeeck & Erik Ottens                                                                                             

Opdrachten 

 • Interim afdelingsmanager Gemeentewinkel

Gemeente Best – circa 30 duizend inwoners - Nov 2017 t/m heden 

Lid managementteam gemeente - afdeling bestaande uit ca. 45 fte. Verantwoordelijk voor dienstverlening en uitvoering sociaal domein. 

 

 • Interim Clustermanager / directeur Inwoners

 Gemeente Horst aan de Maas – circa 40 duizend inwoners - Jan 2017 t/m Juli 2017

Lid Directieteam gemeente – leidinggevende managementteam cluster inwoners. Cluster bestaande uit ca. 75 fte. / 110 personen verantwoordelijk voor beleid & uitvoering sociaal domein (o.a. participatie, Wmo, jeugd, Welzijn, Sport, Cultuur en Onderwijs) en 1 e loket overheid / KCC en burgerzaken. Aantal speerpunten opdracht: Transformatie sociaal domein / doorontwikkeling toegang zorg en ondersteuning, advies voortgang organisatie brede dienstverlening, bijdrage taakstellingstraject personeelskosten, analyse financiële positie cluster, Begeleiding re-integratietraject teamhoofd & Coaching en inwerken 2 nieuwe teamhoofden 

  Interim Teamhoofd Samenleving i.c.m. tijdelijke waarneming Teamhoofd KCC / burgerzaken

Gemeente Horst aan de Maas – opdracht via BMC - Mei 2016 t/m Jan 2017

Functioneel leidinggevende beleidsteam op het gebied van Sociaal domein (o.a. participatie, Wmo, jeugd, Welzijn, Sport, Cultuur en Onderwijs) – team 16,75 fte – 22 medewerkers. kernpunten opdracht: borging operationele voortgang, analyse stand van zaken team en werkvelden, vormgeving en uitvoering ontwikkeltraject – in korte tijd team activeren en harmoniseren t.b.v. transformatieopdracht sociaal domein & aansluiting organisatieontwikkeling, realisatie teamplan(ning) 2017 en werving nieuw teamhoofd

 

Rollen & Projecten in voorgaande dienstverbanden bij 2 gemeenten en 2 adviesbureau's:

 • Manager publieksdiensten (2 gemeenten)

 • Manager sociale zaken / WMO / Sociaal Domein (2 gemeenten)

 • Transitie & transformatie decentralisaties sociaal domein 2014/2015. (gemeente)

 • Implementatie nieuwe wetgeving: WWb 2004 - Wmo 2007(gemeente)

 • Diverse Teamontwikkelingstrajecten (meerdere gemeenten)

 • Implementatie nieuwe werkwijze sociale dienst (adviesbureau)

 • Optimalisatie informatiehuishouding - (meerdere gemeenten) 

 • Analyse & Beschrijving administratieve organisatie (2 adviesbureau's)

 • Overdrachtstraject  onderhoud voetbalverenigingen (gemeente)

 • Programmamanager Digitale dienstverlening - EGEM-i  (gemeente)
 • Trajecten Hoogwaardig Handhaven (meerdere gemeenten via adviesbureau)

 • Voorbereidingstraject nieuw gemeentehuis (gemeente)

 • Invoering Antwoord-concept; gemeente als loket van de overheid - (2 gemeenten) 

 • Regiegroep vernieuwing sociale werkvoorziening regioverband (gemeente)

 • Vernieuwingstraject VVE (gemeente)

 • Overdracht zwembad / sporthal (gemeente)

 • Ontwerptraject inhuizing bibliotheek in gemeentehuis (gemeente)