NOVE interim
Nathalie Verbeeck & Erik Ottens                                                                                             

Privacy-verklaring.

Wij verwerken en gebruiken gegevens op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en waarom. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@nove-interim.nl

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens van onze opdrachtgevers om diensten aan te kunnen bieden en uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken. De volgende gegevens verwerken wij:

• Voornaam/voorletters en achternaam van de opdrachtgever

• Bedrijfsnaam

• Functie

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)

• E-mailadres

• Bankgegevens

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat jij als opdrachtgever deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Gebruiken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of etnische gegevens. Nove Interim verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij deze gegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel de uitvoering van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij de naam, bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens en openstaande facturen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen factuur indienen en geen betalingen verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst moeten wij deze gegevens tot 7 jaar na afsluiten van de overeenkomst bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Voor het maken van afspraken gebruiken we je naam, bedrijfsnaam en adres. Wanneer er geen opdracht overeengekomen wordt, verwijderen wij deze gegevens in beginsel direct.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via info@nove-interim.nl. Je gegevens kunnen slechts worden ingezien door de medewerkers van Nove-Interim die gelet op hun functie toegang hiertoe moeten hebben.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra de klacht is afgehandeld.

Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van al onze gegevens, zeker van persoonsgegevens. Wij hebben daarom passende technische maatregelen genomen.

Wj verstrekken je gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen indien mogelijk zogenoemde verwerkersovereenkomsten om je privacy optimaal te beschermen. Wij verkopen je gegevens niet door aan derden.

Slotbepalingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je gegevens of over deze verklaring, kun je contact met ons opnemen via info@nove-interim.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.